RAPORT PRZYKŁADOWY

Pojazd o numerze rejestracyjnym: SBE12345
AUTOSAN, H9
autobus, turystyczny

Ważne informacje

Badanie techniczne: aktualne
Status rejestracji: zarejestrowany
Polisa OC: aktualna

Szczegółowe informacje

Dane podstawowe

Rok produkcji: 1981
VIN: SUALV41R1BJ312970
Polisa OC: aktualna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie
Badanie techniczne: aktualne (wykonane w dniu 01.05.2014, ważne do 20.11.2015)
Ostatni zarejestrowany stan licznika: 1 220 000 km
Status rejestracji: zarejestrowany

Dane techniczne

Liczba miejsc ogółem: 48
Liczba miejsc siedzących: 38
Liczba miejsc stojących: 10
Masa własna pojazdu: 7700 kg
Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 3000 kg
Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 4800 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg
Liczba osi: 2

Dokumenty

Data wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego: 18.03.2013
Świadectwo homologacji:
Kategoria: M3
Wersja: NDD1L6
Numer: PL*1234*01
Wariant: III
Data wygenerowania raportu: 19.08.2014 12:52:40
UWAGA! RAPORT PRZYKŁADOWY ZAWIERAJĄCY DANE FIKCYJNE

Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi") można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

  • dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja;
  • Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych;
  • na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).

Podstawa prawna: Art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).